Beveiliging

Wupiran doet redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze website en alle transacties die erop worden uitgevoerd, veilig zijn. U erkent echter dat de beveiliging van informatie en betalingen die via internet worden verzonden nooit volledig veilig of foutloos kan zijn. Wupiran is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van falen, vertraging, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden op computerprogramma’s (bijv. Die welke worden gebruikt voor de overdracht van virussen).

Speciale aanbiedingen

Speciale aanbiedingen en aanbiedingen op deze site zijn alleen geldig zolang ze worden weergegeven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Mailing Cash

Wupiran beveelt niet aan dat contant geld per post wordt verzonden voor de betaling van producten. Als de klant contant post verzendt, aanvaardt Wupiran geen verantwoordelijkheid voor diefstal, verlies of anderszins voor niet-levering van het verzonden contante geld.

Bestellingen annuleren

Wupiran behoudt zich het recht voor om bestellingen om welke reden dan ook te annuleren of om de koopovereenkomst te annuleren na orderbevestiging, inclusief (zonder beperking) wanneer Wupiran van mening is dat de bestelling frauduleus is of een verkeerd gebruik van een promotie- of marketingactiviteit is of wanneer een fout opgetreden inclusief maar niet beperkt tot fouten met betrekking tot prijzen. Als we uw bestelling of koopovereenkomst annuleren, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor eventuele daaruit voortvloeiende schade of kosten, maar we zullen de aankoopprijs aan u terugbetalen (als deze al is betaald).

Douane en rechten

Voor alle bestellingen die buiten Australië worden verzonden, is de klant de geregistreerde importeur en verantwoordelijk voor alle invoerrechten en btw. Deze kosten variëren in elk land en vallen buiten de controle van Wupiran. Neem contact op met uw plaatselijke douanekantoor voor meer informatie over welke invoerrechten of omzetbelastingen kunnen worden opgelegd.

Toegang tot de site

Wupiran verleent u hierbij toestemming voor toegang tot, het bekijken en downloaden van de inhoud op deze site, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U stemt ermee in om geen enkel apparaat, methode of software te gebruiken om de goede werking van deze site te verstoren. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wupiran, mag u geen apparaat, methode of software gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot: spiders, robots, avatars, agenten, datamining, verzamel- of extractietools en pogingen om te onderzoeken, scannen of testen of te overtreden beveiligings- en authenticatiemaatregelen.

Auteursrecht en handelsmerken

U stemt ermee in dat de inhoud die u opent, bekijkt of downloadt op deze site en de software die wordt gebruikt om deze te maken, eigendom blijft van Wupiran Limited of haar licentiegevers zoals gedefinieerd door Nieuw-Zeeland en internationale intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten en handelsmerken wetten. U stemt ermee in dergelijke inhoud op geen enkele manier te wijzigen of aan derden ter beschikking te stellen.

Beschikbaarheid van voorraad

Om het grootste assortiment producten te bieden, begrijpt u dat Wupiran niet alle producten op deze site in één magazijn opslaat. Alle artikelen die via de Wupiran-website worden verkocht, zijn afhankelijk van beschikbaarheid en Wupiran behoudt zich het recht voor om geen bestellingen te accepteren of te annuleren voor producten die niet op voorraad zijn. Informatie over productbeschikbaarheid wordt verstrekt door een aantal externe leveranciers. Wupiran werkt samen met deze derde partijen om ervoor te zorgen dat deze informatie zo nauwkeurig mogelijk is, maar er worden enkele fouten en weglatingen verwacht. Geleverde goederen kunnen verschillen van de productafbeeldingen die op deze site worden gepresenteerd.

Contante beloningen

Cash Rewards kunnen alleen worden gebruikt als korting op toekomstige bestellingen en kunnen niet worden omgezet in een contante betaling van Wupiran aan de klant of worden gebruikt om cadeaubonnen te kopen.

Add to cart